تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

آیت.الله.احمد.بیگدلی.آذری.قمی 2010/08/31 05:17 آیت.الله.احمد.بیگدلی.آذری.قمی 2010/08/31 05:40 فعلی
خط 5: خط 5:
من متولد سال ۱۳۰۴ خورشیدی هستم. جد هفتم من [[لطفعلی بیک آذر بیگدلی|آذر بیگدلی]] است که از شعرای معروف عصر صفویه بوده و صاحب تذکره [[آتشکده آذر]] می‌باشد.جد من مرحوم حاج عبدالحسینخان و پدرم حاج حسینعلی خان می‌باشد که از نسل ترکهایی بوده‌اند که از کوههای چین و تبت هجرت کرده و عده‌ایی به ایران آمده و تعدادی به شام رفته‌اند.عده‌ای که به ایران آمده‌اند [[بیگدلی]] و آنهاییکه به شام رفته‌اند به [[شاملو|بیگدلی شاملو]] معروف می‌باشند.وضع زندگی ما در مجموع خیلی خوب نبود.چون پدرم مختصر زمینی داشت که اجاره می‌داد و از این راه امرار معاش می‌کردیم. پدرم با علمای زمان خویش مانند آقای نجفی و آقای صدر و آقای حجت رابطه متقابل خوبی داشت. پدرم خیلی مقتصد و اهل قناعت بود. به یاد دارمکه می‌گفت: لباس نو را در کنار لباس کهنه استفاده کن،و در این رهگذر حدیثی میخواند که: کسی که کهنه ندارد جدیدی هم برای او نیست. او اصولا متواضع بود و با فقرا و دراویش نیز نشست و برخاست داشت. من متولد سال ۱۳۰۴ خورشیدی هستم. جد هفتم من [[لطفعلی بیک آذر بیگدلی|آذر بیگدلی]] است که از شعرای معروف عصر صفویه بوده و صاحب تذکره [[آتشکده آذر]] می‌باشد.جد من مرحوم حاج عبدالحسینخان و پدرم حاج حسینعلی خان می‌باشد که از نسل ترکهایی بوده‌اند که از کوههای چین و تبت هجرت کرده و عده‌ایی به ایران آمده و تعدادی به شام رفته‌اند.عده‌ای که به ایران آمده‌اند [[بیگدلی]] و آنهاییکه به شام رفته‌اند به [[شاملو|بیگدلی شاملو]] معروف می‌باشند.وضع زندگی ما در مجموع خیلی خوب نبود.چون پدرم مختصر زمینی داشت که اجاره می‌داد و از این راه امرار معاش می‌کردیم. پدرم با علمای زمان خویش مانند آقای نجفی و آقای صدر و آقای حجت رابطه متقابل خوبی داشت. پدرم خیلی مقتصد و اهل قناعت بود. به یاد دارمکه می‌گفت: لباس نو را در کنار لباس کهنه استفاده کن،و در این رهگذر حدیثی میخواند که: کسی که کهنه ندارد جدیدی هم برای او نیست. او اصولا متواضع بود و با فقرا و دراویش نیز نشست و برخاست داشت.
-اما مادر که مقدسه‌ای بود. +اما مادر که مقدسه‌ای بود. نسبت به خانواده پدری متعصب‌تر و مذهبی، به اهل بیت علیهم السلام و علما ارادت بیشتری داشت. 
 + 
 +من تحصیلات جدید را تا کلاس دهم بیشتر نخواندم. دروس حفظی و ریاضی را بخوبی دنبال می‌کردم. به زبانهای عربی و فرانسه به خوبی مسلط بودم. در کلاس اول دبیرستان با نام موسی صدر بودم و در امتحانات نهایی نیز رتبه اول را کسب کردم. از طرفی چون نیروی غیبی مرا بخود جذب می‌کرد با وجود آنکه آن زمان چندان علاقه‌ای به علوم قدیم و به طلاب نداشتم، ولی بسوی مدرسه فیضیه کشیده شدم. در این هنگام شالوده نقطه عطف زندگی آینده من پی‌ریزی شد. 
 + 
 +اما دوران طلبگی من چگونه بود؟ مهرماه  
 + 
 + 
 +---- 
 +منبع: [[کتاب تاریخ بیگدلی]]،جلد سوم،صفحه ۵۸۲
 
آیت.الله.احمد.بیگدلی.آذری.قمی.txt · آخرین ویرایش: 2010/08/31 05:40 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki