تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

اخبار.بیگدلی 2011/06/13 14:19 اخبار.بیگدلی 2011/09/20 04:16 فعلی
خط 1: خط 1:
====== اخبار سال ۱۳۹۰ خورشیدی ====== ====== اخبار سال ۱۳۹۰ خورشیدی ======
 +* جلد پنجم [[کتاب تاریخ بیگدلی]] با عنوان "تاریخ بیگدلی - شاعران،خوشنویسان و نویسندگان منتشر گردید. [[http://wiki.bigdeli.ir/doku.php?id=%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8.%D8%AA%D8%A7%D8%B1%DB%8C%D8%AE.%D8%A8%DB%8C%DA%AF%D8%AF%D9%84%DB%8C|ادامه ...]]
 +
* داستان‌نويسان استان چهارمحال‌وبختياري شصت‌وهفتمين سالگرد تولد [[احمد بیگدلی]] را جشن گرفتند. [[http://artshahrekord.ir/Default.aspx?page=6737&section=newlistItem&mid=34479&pid=14890|ادامه...]] * داستان‌نويسان استان چهارمحال‌وبختياري شصت‌وهفتمين سالگرد تولد [[احمد بیگدلی]] را جشن گرفتند. [[http://artshahrekord.ir/Default.aspx?page=6737&section=newlistItem&mid=34479&pid=14890|ادامه...]]
 
اخبار.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/09/20 04:16 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki