تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

بیگدلی.ها 2011/06/12 05:10 بیگدلی.ها 2011/06/12 05:11 فعلی
خط 31: خط 31:
(۱۳۳۹-۱۲۶۲)، [[یدالله خان بیگدلی]] (۱۳۳۹-۱۲۶۲)، [[یدالله خان بیگدلی]]
-(1286-----)، [[آيت الله محمدكاظم بيگدلي]]+(1286-----)، [[آيت الله محمدكاظم بیگدلی]]
(۱۳۸۸-۱۲۹۲)، [[دکتر محمدحسین ضیائی بیگدلی]] (۱۳۸۸-۱۲۹۲)، [[دکتر محمدحسین ضیائی بیگدلی]]
 
بیگدلی.ها.txt · آخرین ویرایش: 2011/06/12 05:11 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki