عبدالرشيد خان اخگر بيگدلي فرزند حسين علي بيگ شرر بيگدلي و از نوادگان لطفعلي بيگ آذر بيگدلي مي‌باشد كه در قم متولد شده‌اند. ايشان از علوم متداول زمان خود بهره داشت و در سرودن انواع شعر توانا بود و همچنين در نوشتن خط شكسته خبره بود بطوريكه قرآن وزيري را بطور كامل كتابت نموده و در انتهاي آن نوشته است كه:

«فقد تشرفت بكتابه هذه قرآن … عبدالرشيد بيگدلي مستوفي. في شهر محرم الحرام سنه 1292»

ايشان از قم به تهران آمده و در تهران داراي مشاغل مهم دولتي بوده و سرانجام در مشهد و حدود سال 1253 خورشيدي زندگي را بدرود گفته است.

 
عبدالرشید.اخگر.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/19 07:52 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki