تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

علیقلی.خان.بیگدلی 2011/03/19 09:44 علیقلی.خان.بیگدلی 2011/03/19 09:47 فعلی
خط 1: خط 1:
**علیقلی خان بیگدلی** از امیران قزلباش و از سرداران شاه اسماعیل دوم و همچنین والی هرات بوده است. **علیقلی خان بیگدلی** از امیران قزلباش و از سرداران شاه اسماعیل دوم و همچنین والی هرات بوده است.
-پدر ایشان [[حسین قلی بیگدلی شاملو]] و نواده [[دورمیش خان بیگدلی]] و مادرشان خانی خانم که دایه فرزند محمد خدابنده، حمزه میرزا و سپس برادرش عباس میرزا (شاه عباس اول ) بود.+پدر ایشان [[حسین خان بیگدلی شاملو]] و نواده [[دورمیش خان بیگدلی]] و مادرشان خانی خانم که دایه فرزند محمد خدابنده، حمزه میرزا و سپس برادرش عباس میرزا (شاه عباس اول ) بود.
شاه اسماعیل دوم، در ۹۵۷ خورشیدی (۱۵۷۷ میلادی) **علیقلی خان** را به حکومت هرات گمارد و خواهر خود، زینب بیگم ، را به عقد وی درآورد. شاه اسماعیل دوم، در ۹۵۷ خورشیدی (۱۵۷۷ میلادی) **علیقلی خان** را به حکومت هرات گمارد و خواهر خود، زینب بیگم ، را به عقد وی درآورد.
خط 7: خط 7:
---- ----
-[[منبع]] ۹+[[منبع]] ۹،
 
علیقلی.خان.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/19 09:47 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki