منبع ۹ - تاریخ عالم آرای عباسی،اسکندر منشی

منبع ۱۰ - کتاب آتشکده آذر،لطفعلی بیک آذر بیگدلی

منبع ۱۱ - کتاب تاریخ بیگدلی-شاملو،جلد مدارک و اسناد،پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی،تهران

منبع ۱۲ - کتاب تاریخ بیگدلی-شاملو،جلد اول و دوم،پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی،تهران

منبع ۱۳ - کتاب تاریخ بیگدلی-شاملو،جلد سوم،پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی،تهران ۱۳۷۴ خورشیدی

منبع ۱۷ - جمشید و خورشید،مستور بیگدلی،پروفسور دکتر غلامحسین بیگدلی،تهران

 
منبع.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/19 09:48 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki