تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

مهدی.بیگدلی.پسر.علی.پسر.چراغعلی 2010/08/15 09:18 مهدی.بیگدلی.پسر.علی.پسر.چراغعلی 2010/08/15 09:19 فعلی
خط 1: خط 1:
**مهدی بیگدلی** (۱۳۵۹)، فرزند علی بیگدلی فرزند حاج چراغعلی بیگدلی، فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر می‌باشد. ایشان عمده مطالعات و تحقیقات خود را در مورد ایران شناسی (قوم شناسی و ادبیات محلی) انجام داده و مقالاتی از وی نیز در برخی مجلات چاپ گردیده است. ایشان در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اسناد و مدارک تاریخی درباره مردم و برخی مناطق خوزستان می‌باشد. **مهدی بیگدلی** (۱۳۵۹)، فرزند علی بیگدلی فرزند حاج چراغعلی بیگدلی، فارغ التحصیل رشته مدیریت دولتی از دانشگاه آزاد اسلامی شوشتر می‌باشد. ایشان عمده مطالعات و تحقیقات خود را در مورد ایران شناسی (قوم شناسی و ادبیات محلی) انجام داده و مقالاتی از وی نیز در برخی مجلات چاپ گردیده است. ایشان در حال حاضر مشغول جمع‌آوری اسناد و مدارک تاریخی درباره مردم و برخی مناطق خوزستان می‌باشد.
-**مهدی بیگدلی** اولین اثر تحقیقی خود را با نام [[تاریخ بیگدلی‌های خوزستان]] بعد از چند سال تحقیق و تفحص در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسانید. این اثر ضمن ارائه اسناد و مدارک و شجره‌نامه‌ها و معرفی خاندان‌های [[بیگدلی]] ساکن در خوزستان (بهبهان - دزفول - جانکی<باغملک> - رامهرمز) به بررسی تاریخ آنان می‌پردازد.+**مهدی بیگدلی** اولین اثر تحقیقی خود را با نام [[کتاب تاریخ بیگدلی‌های خوزستان|تاریخ بیگدلی‌های خوزستان]] بعد از چند سال تحقیق و تفحص در سال ۱۳۸۴ به چاپ رسانید. این اثر ضمن ارائه اسناد و مدارک و شجره‌نامه‌ها و معرفی خاندان‌های [[بیگدلی]] ساکن در خوزستان (بهبهان - دزفول - جانکی<باغملک> - رامهرمز) به بررسی تاریخ آنان می‌پردازد.
 
مهدی.بیگدلی.پسر.علی.پسر.چراغعلی.txt · آخرین ویرایش: 2010/08/15 09:19 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki