تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

پروفسور.دکتر.غلامحسین.بیگدلی 2011/06/12 04:53 پروفسور.دکتر.غلامحسین.بیگدلی 2011/06/12 04:53 فعلی
خط 3: خط 3:
من‌ غلامحسين‌ بيگدلي‌ فرزند [[فتح اله خان‌ بیگدلی]]‌ به‌ تاريخ‌ ۲۴ اسفند ۱۲۹۷ خورشيدي‌ در تهران‌ به‌ دنيا آمدم‌.اصل‌ و نسبم‌ به‌ ايل‌ كهنسال‌ و ديرپاي‌ ايل‌ واويماق‌ جليل‌ [[بیگدلی]]‌ مي‌رسد كه‌ در ميانشان‌ قهرمانان‌ شمشير وصاحبان‌ عدل‌ و داد و دين‌ و دانش‌ بسيار بوده‌اند كه‌ در طول‌ تاريخ‌ خدمات‌ جانبازانه‌ و سرافرازانه‌يي‌ به‌ ايران‌ عزيزنموده‌اند. من‌ غلامحسين‌ بيگدلي‌ فرزند [[فتح اله خان‌ بیگدلی]]‌ به‌ تاريخ‌ ۲۴ اسفند ۱۲۹۷ خورشيدي‌ در تهران‌ به‌ دنيا آمدم‌.اصل‌ و نسبم‌ به‌ ايل‌ كهنسال‌ و ديرپاي‌ ايل‌ واويماق‌ جليل‌ [[بیگدلی]]‌ مي‌رسد كه‌ در ميانشان‌ قهرمانان‌ شمشير وصاحبان‌ عدل‌ و داد و دين‌ و دانش‌ بسيار بوده‌اند كه‌ در طول‌ تاريخ‌ خدمات‌ جانبازانه‌ و سرافرازانه‌يي‌ به‌ ايران‌ عزيزنموده‌اند.
-اين‌ قوم‌ نژاداٌ ترك، مسقط‌الرسشان آسیای میانه، جبال‌ آلقاي‌ و قره‌قوروم‌ بود. در سال ۳۹۵ هجري‌ قمري‌ برابر با ۱۰۰۴ ميلادي‌ از آن‌ حدود به‌ غرب‌ مهاجرت‌ كردند و در فلات‌ ايران‌ ساكن‌ شدند.تا آنجا كه‌ نام‌ و خدمات‌ شماري‌ از آنان‌ را در تواريخ‌ به‌ ويژه‌ در تاريخ‌ عالم‌آراي‌ عباسي و تاریخ پنج جلدی بیگدلی به قلم آورده ایم. مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ خط‌ سير هزار ساله‌ اين‌ ايل، خدمت‌ به‌ مردم‌ و دفاع‌ از استقلال‌ وتماميت‌ ارضي‌ اين‌ سرزمين‌ بوده‌ است. مخصوصاً در طول‌ ۲۴۳ سال‌ حاكميت‌ خاندان‌ جليل‌ و سلسله‌ نبيل‌ صفويه‌ خدمات‌ شاياني‌ به‌ كشور عزيزم‌ ايران‌نموده‌اند.+اين‌ قوم‌ نژاداٌ ترك، مسقط‌الرسشان آسیای میانه، جبال‌ آلقاي‌ و قره‌قوروم‌ بود. در سال ۳۹۵ هجري‌ قمري‌ برابر با ۱۰۰۴ ميلادي‌ از آن‌ حدود به‌ غرب‌ مهاجرت‌ كردند و در فلات‌ ايران‌ ساكن‌ شدند.تا آنجا كه‌ نام‌ و خدمات‌ شماري‌ از آنان‌ را در تواريخ‌ به‌ ويژه‌ در تاريخ‌ عالم‌آراي‌ عباسي و تاریخ پنج جلدی بیگدلی به قلم آورده ایم. مي‌توان‌ گفت‌ كه‌ خط‌ سير هزار ساله‌ اين‌ ايل، خدمت‌ به‌ مردم‌ و دفاع‌ از استقلال‌ وتماميت‌ ارضي‌ اين‌ سرزمين‌ بوده است. مخصوصاً در طول‌ ۲۴۳ سال‌ حاكميت‌ خاندان‌ جليل‌ و سلسله‌ نبيل‌ صفويه‌ خدمات‌ شاياني‌ به‌ كشور عزيزم‌ ايران‌نموده‌اند.
من‌ از پائيز ۱۳۰۵ خورشيدي‌ تحصيلاتم‌ را از كلاس‌ تهيه‌ي‌ (آمادگي‌) و دبيرستان‌ نظام‌ كه‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ نظام‌كل‌ قشوي‌ ايران‌ ناميده‌ مي‌شد شروع‌ كردم. درست ۱۵ سال‌ تمام‌ طول‌ كشيد تا دبستان‌ و دبيرستان‌ نظام‌ و دانشكده‌ افسري‌ را به‌ طور پيوسته‌ و با رتبه‌ي‌ ممتازشاگرد اولي‌ به‌ پايان‌ بردم‌ و به‌ درجه‌ي‌ ستوان‌ دومي‌ نايل‌ آمده‌ام.ازاينكه‌از ممتاز بودنم‌ در دوران‌ تحصيل‌ گفتم‌، خداي‌ نخواسته‌ منظورم‌ خودستايي‌ نيست‌، بلكه‌ مي‌خواهم‌ بگويم‌ كه‌از آغاز فكرم‌ براي‌ درك‌ مسايل‌ و مطالب‌ علمي‌ آماده‌ بود و اين‌ فكر هميشه‌ مرا به‌ تفكر براي‌ تعالي‌ و سربلندي‌ ملت‌ايران‌ سوق‌ مي‌داد. من‌ از ابتدا شيفته‌ي‌ مردم‌ بودم‌ و هنوز هم‌ هستم‌.وضعيت‌  خانوادگي‌ من‌  از يك‌ سو با زندگي‌ مجلل‌ دربار آميخته‌ بود.در دوران‌ تحصيل‌ با فرزندان‌ رضاشاه‌ و اشراف همكلاس‌ بودم‌. افراط‌ و تفريط‌ فرزندان‌ ملاكين‌ و بي‌بند و باريهاي‌ بالانشينان‌ را مي‌ديدم. از سوي‌ ديگر با زندگي‌ پرمحروميت‌، نكبت‌بار و برده‌وار كشاورزان‌ و كارگران‌ كشورم‌ از نزديك‌ آشنايي‌ داشتم‌ واوضاع‌ پريشان‌ آنان‌ را مي‌ديدم‌ و لمس‌ مي‌كردم‌. مي‌ديدم‌ كه‌ زندگي‌ بسياري‌ از مردم‌، ده‌ها بار سخت‌تر از بردگان‌ قرون‌وسطي‌ است‌. من‌ از پائيز ۱۳۰۵ خورشيدي‌ تحصيلاتم‌ را از كلاس‌ تهيه‌ي‌ (آمادگي‌) و دبيرستان‌ نظام‌ كه‌ مدرسه‌ ابتدايي‌ نظام‌كل‌ قشوي‌ ايران‌ ناميده‌ مي‌شد شروع‌ كردم. درست ۱۵ سال‌ تمام‌ طول‌ كشيد تا دبستان‌ و دبيرستان‌ نظام‌ و دانشكده‌ افسري‌ را به‌ طور پيوسته‌ و با رتبه‌ي‌ ممتازشاگرد اولي‌ به‌ پايان‌ بردم‌ و به‌ درجه‌ي‌ ستوان‌ دومي‌ نايل‌ آمده‌ام.ازاينكه‌از ممتاز بودنم‌ در دوران‌ تحصيل‌ گفتم‌، خداي‌ نخواسته‌ منظورم‌ خودستايي‌ نيست‌، بلكه‌ مي‌خواهم‌ بگويم‌ كه‌از آغاز فكرم‌ براي‌ درك‌ مسايل‌ و مطالب‌ علمي‌ آماده‌ بود و اين‌ فكر هميشه‌ مرا به‌ تفكر براي‌ تعالي‌ و سربلندي‌ ملت‌ايران‌ سوق‌ مي‌داد. من‌ از ابتدا شيفته‌ي‌ مردم‌ بودم‌ و هنوز هم‌ هستم‌.وضعيت‌  خانوادگي‌ من‌  از يك‌ سو با زندگي‌ مجلل‌ دربار آميخته‌ بود.در دوران‌ تحصيل‌ با فرزندان‌ رضاشاه‌ و اشراف همكلاس‌ بودم‌. افراط‌ و تفريط‌ فرزندان‌ ملاكين‌ و بي‌بند و باريهاي‌ بالانشينان‌ را مي‌ديدم. از سوي‌ ديگر با زندگي‌ پرمحروميت‌، نكبت‌بار و برده‌وار كشاورزان‌ و كارگران‌ كشورم‌ از نزديك‌ آشنايي‌ داشتم‌ واوضاع‌ پريشان‌ آنان‌ را مي‌ديدم‌ و لمس‌ مي‌كردم‌. مي‌ديدم‌ كه‌ زندگي‌ بسياري‌ از مردم‌، ده‌ها بار سخت‌تر از بردگان‌ قرون‌وسطي‌ است‌.
 
پروفسور.دکتر.غلامحسین.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/06/12 04:53 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki