کتاب تاریخ بیگدلی‌های خوزستان

کتاب تاریخ بیگدلی‌های خوزستان توسط مهدی بیگدلی تالیف گردیده است. این کتاب در سال ۱۳۸۴ خورشیدی توسط انتشارات سامان دانش و به شمارگان ۲۰۰۰ با کد شابک -۲۴-۷۷۶۵-۹۶۴ به چاپ رسیده است.

فهرست مطالب

  • مقدمه
  • پیشگفتار
  • بخش ۱- منشا نژادی و خاستگاه بیگدلی
  • بخش ۲- چگونگی حضور بیگدلی‌های خوزستان در صحنه‌های سیاسی خوزستان - بختیاری - کهکیلویه
  • بخش ۳- گذشته و تاریخ بیگدلی‌های خیرآباد بهبهان
  • بخش ۴- بیگدلی‌های دزفول
  • بخش ۵- بیگدلی‌های جانکی (باغملک)و رامهرمز
 
کتاب.تاریخ.بیگدلی.های.خوزستان.txt · آخرین ویرایش: 2010/08/15 09:37 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki