تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

کتاب.تاریخ.بیگدلی.های.خوزستان 2010/08/15 09:21 کتاب.تاریخ.بیگدلی.های.خوزستان 2010/08/15 09:37 فعلی
خط 1: خط 1:
-**کتاب تاریخ بیگدلی‌های خوزستان**+=== کتاب تاریخ بیگدلی‌های خوزستان === 
 + 
 +کتاب **تاریخ بیگدلی‌های خوزستان** توسط **[[مهدی بیگدلی پسر علی پسر چراغعلی|مهدی بیگدلی]]** تالیف گردیده است. این کتاب در سال ۱۳۸۴ خورشیدی توسط انتشارات سامان دانش و به شمارگان ۲۰۰۰ با کد شابک -۲۴-۷۷۶۵-۹۶۴ به چاپ رسیده است. 
 + 
 +=== فهرست مطالب === 
 +  * مقدمه 
 +  * پیشگفتار 
 +  * بخش ۱- منشا نژادی و خاستگاه [[بیگدلی]] 
 +  * بخش ۲- چگونگی حضور بیگدلی‌های خوزستان در صحنه‌های سیاسی خوزستان - بختیاری - کهکیلویه 
 +  * بخش ۳- گذشته و تاریخ بیگدلی‌های خیرآباد بهبهان 
 +  * بخش ۴- بیگدلی‌های دزفول 
 +  * بخش ۵- بیگدلی‌های جانکی (باغملک)و رامهرمز 
 + 
 + 
 
کتاب.تاریخ.بیگدلی.های.خوزستان.txt · آخرین ویرایش: 2010/08/15 09:37 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki