تفاوت‌ها

تفاوت دو نسخه‌ی متفاوت از صفحه را مشاهده می‌کنید.

یدالله.خان.بیگدلی 2010/07/22 09:17 یدالله.خان.بیگدلی 2017/07/09 06:45 فعلی
خط 10: خط 10:
[[سرهنگ حسینقلیخان بیگدلی]] در این هنگام در نتیجه سکته قلبی ناقص مریض و پیر زمین گیر است و دیگر قادر به خدمت و حرکت نیست و بازنشسته و خانه نشین می باشد. لیکن وجود یداله خان برای میهن و شاه خیلی لازم است. شاه امر به احضار یداله خان می دهد. او به دربار می آید و با سمت رئیس اسلحه خانه مخصوص همایونی و محافظ جان شخص اول مملکت تعیین و مجددا پرچم خدمت به میهن را بدوش می کشد. و طی 16 سال سلطنت و زمامداری رضا شاه در همین سمت انجام وظیفه می نماید. [[سرهنگ حسینقلیخان بیگدلی]] در این هنگام در نتیجه سکته قلبی ناقص مریض و پیر زمین گیر است و دیگر قادر به خدمت و حرکت نیست و بازنشسته و خانه نشین می باشد. لیکن وجود یداله خان برای میهن و شاه خیلی لازم است. شاه امر به احضار یداله خان می دهد. او به دربار می آید و با سمت رئیس اسلحه خانه مخصوص همایونی و محافظ جان شخص اول مملکت تعیین و مجددا پرچم خدمت به میهن را بدوش می کشد. و طی 16 سال سلطنت و زمامداری رضا شاه در همین سمت انجام وظیفه می نماید.
-در مدت 16 (1320-1304) سالی که **رضا شاه پهلوی** بر اریکه سلطنت ایران تکیه زده بود مرحوم اسلحه دار باشی نیز یار وفادار و عنصر جدائی ناپذیر وی بود. لیکن در جریان جنگ دوم جهانی (1324-1320) که کشور ایران از جانب متفقین اشغال و رضا شاه به جنوب آفریقا تبعید گردید، یداله خان نیز پیرشده بود و مایل بود برود و چند صباح باقیمانده عمر را در صرزمینهای آبا و اجدادی استراحت نماید و به کار کشاورزی و زراعت بپردازد لیکن در این هنگام نیز جنگ با فدائیان فرقه دمکرات متجاوزین با سردستگی پیشه وری و غلام یحیی و سر سپردگان روس پیش آمد و شرف، حیثیت و استقلال قمستی از میهن عزیز یعنی آذربایجان و خمسه بخطر افتاد، در این هنگام یداله خان با معیت پدرم مرحوم [[فتح اله خان بیگدلی]]، مرحوم هدایت اله خان یمینی، مرحوم محمد حسن خان امیرافشار و ذوالفقاری ها، مرحوم مجد السلطان بیگدلی و مرحوم علی اکبر خان بیگدلی و نصراله خان مقدم هم عهد و پیمان گشته و در برابر دشمن سر سپرده و بیگانه پرست و متجاوز و مسلح به سلاح و افکار بیگانه قد علم کرده و صف آرائی نمودند، با منتهای قدرت و قوت و اخلاص با بیش از پانصد سوار و پیاده خود به جنگ پرداخته تا ریشه کن نمودن دشمن متجاوز و بیگانه پرست سلاح از تن باز ننموده و از پای ننشستند.+در مدت 16 (1320-1304) سالی که **رضا شاه پهلوی** بر اریکه سلطنت ایران تکیه زده بود مرحوم اسلحه دار باشی نیز یار وفادار و عنصر جدائی ناپذیر وی بود. لیکن در جریان جنگ دوم جهانی (1324-1320) که کشور ایران از جانب متفقین اشغال و رضا شاه به جنوب آفریقا تبعید گردید، یداله خان نیز پیرشده بود و مایل بود برود و چند صباح باقیمانده عمر را در سرزمینهای آبا و اجدادی استراحت نماید و به کار کشاورزی و زراعت بپردازد لیکن در این هنگام نیز جنگ با فدائیان فرقه دمکرات متجاوزین با سردستگی پیشه وری و غلام یحیی و سر سپردگان روس پیش آمد و شرف، حیثیت و استقلال قمستی از میهن عزیز یعنی آذربایجان و خمسه بخطر افتاد، در این هنگام یداله خان با معیت پدرم مرحوم [[فتح اله خان بیگدلی]]، مرحوم هدایت اله خان یمینی، مرحوم محمد حسن خان امیرافشار و ذوالفقاری ها، مرحوم مجد السلطان بیگدلی و مرحوم علی اکبر خان بیگدلی و نصراله خان مقدم هم عهد و پیمان گشته و در برابر دشمن سر سپرده و بیگانه پرست و متجاوز و مسلح به سلاح و افکار بیگانه قد علم کرده و صف آرائی نمودند، با منتهای قدرت و قوت و اخلاص با بیش از پانصد سوار و پیاده خود به جنگ پرداخته تا ریشه کن نمودن دشمن متجاوز و بیگانه پرست سلاح از تن باز ننموده و از پای ننشستند.
 
یدالله.خان.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2017/07/09 06:45 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki