علیقلی خان بیگدلی از امیران قزلباش و از سرداران شاه اسماعیل دوم و همچنین والی هرات بوده است.

پدر ایشان حسین خان بیگدلی شاملو و نواده دورمیش خان بیگدلی و مادرشان خانی خانم که دایه فرزند محمد خدابنده، حمزه میرزا و سپس برادرش عباس میرزا (شاه عباس اول ) بود.

شاه اسماعیل دوم، در ۹۵۷ خورشیدی (۱۵۷۷ میلادی) علیقلی خان را به حکومت هرات گمارد و خواهر خود، زینب بیگم ، را به عقد وی درآورد.


منبع ۹،

 
علیقلی.خان.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/19 09:47 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki