لطفعلی بیک آذر بیگدلی در کتاب آتشکده آذر در باره مسرور بیگدلی که ایشان را عموی خود خطاب می‌نماید چنین می‌نویسد :

مسرور اسم شریفش ولی محمد خان از اعاظم خوانین بیگدلی در عهد شاه طهماسب دوم به سفارت روم مامور و حکومت کرمان و آذربایجان نیز کرده او در اصفهان تحصیل کمالات کرده و شوق بسیار به نظم اشعار داشت. در سال ۱۱۱۴ خورشیدی در زمانی که نادر شاه، شاه طهماسب را از سلطنت خلع کرده در حکومت لار در دست اشرار کشته می‌شود و قاتلین او راه دارالبوار پیش گرفتند.


منبع ۱۳،ص ۱۴۰

 
مسرور.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/17 11:48 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki