مومن خان بیگدلی یکی از بزرگان خاندان بیگدلی می‌باشد که وزیر اعلی بوده است. ایشان برادر جعفر بیک بیگدلی و جد مادری لطفعلی بیک آذر بیگدلی می‌باشند.


منبع ۱۰،

منبع ۱۳،ص ۱۳۷

 
مومن.خان.بیگدلی.txt · آخرین ویرایش: 2011/03/17 05:38 توسط admin
 
Recent changes RSS feed Creative Commons License Donate Powered by PHP Valid XHTML 1.0 Valid CSS Driven by DokuWiki